U bevindt zich hier:  > Over Gemboxx

Over Gemboxx

Gemboxx is een in 2012 opgerichte onderneming met als doel om vanuit een maatschappelijk verantwoord perspectief de (lokale) overheid te helpen bij het combineren van doelmatigheid en rechtmatigheid door uit te gaan van het paradigma dat aandacht voor zowel innovatie als continuïteit noodzakelijk zijn om dienstbaar te zijn aan een steeds complexere samenleving.

Vanuit ervaring met falende (ICT-)projecten en inzicht in verstoorde (deels door de overheid zelf) veroorzaakte marktverhoudingen, de gevolgen van een gebrek aan innovatie en tekortschietende (ICT-)oplossingen is Gemboxx in 2012 opgericht met de volgende basis om op voort te bouwen:

 • een in 25 jaar opgebouwde visie op het project-, procesmatig en resultaatgericht realiseren van (ICT-)oplossingen in combinatie met bedrijfsprocesverandering in dienst van mens en organisatie waarbij doelmatigheid en plezier hand in hand gaan;
 • een in de praktijk beproefde werkwijze en besturing van professionals met hoogwaardige kennis en een intrinsieke drive tot vernieuwing en samenwerking;
 • technische, juridische, veranderkundige en economische kennis die Gemboxx in staat stelt grootschalige migraties vorm te geven, te begeleiden en conform verwachting te realiseren;
 • gebruik van en inzicht in technologische, conceptuele en praktische vernieuwingen waarmee bovenstaande visie, werkwijze en kennis een krachtig instrument zijn waarmee we in staat zijn in zeer korte tijd te bewijzen dat Gemboxx de (lokale) overheid zichtbaar en meetbaar helpt bij:
 • het vergroten van de controle over en op alsmede van het plezier op en in het werk;
 • het meer te doen met minder mensen;
 • (taak)applicaties snel, goedkoop en op basis van toegevoegde waarde te ontwikkelen en te vervangen in combinatie met het verbeteren van de ondersteuning van de (primaire) werkprocessen;
 • het (doorlopend) verbeteren van werkprocessen en organisatie;
 • het vergroten van de veranderingscapaciteit van mens en organisatie;
 • het vergroten van de ketensamenwerkingsmogelijkheden met stakeholders binnen en buiten de organisatie;
 • het verhogen van de doelmatigheid;
 • het verlagen van de TCO van ICT;
 • het verhogen van de compliance met (nieuwe) wet- en regelgeving;
 • de dienstverlening aan en communicatie met burger en bedrijf te verbeteren;
 • het garanderen van de veiligheid van informatie in handen van de overheid alsmede het garanderen van de privacy van burger en bedrijf in combinatie met uitgangspunten als “de burger centraal” en “de burger eigenaar van zijn eigen goed beveiligde gegevens”.

Dit is wat we willen  en kunnen bewijzen. Niet alleen om een boterham mee te verdienen, maar zeker ook vanuit het perspectief dat het samenwerken aan het realiseren van deze opsomming ons land en onze overheid helpt ons en onze kinderen een gelukkige, democratische en welvarende toekomst te bieden.