U bevindt zich hier:  > Onze werkwijze

Onze werkwijze

Uitgangspunten bij Gemboxx-werkwijze

Klant en Gemboxx onderschrijven de volgende uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanpak die gevolgd wordt om de overeengekomen applicatiesoftware te realiseren. Deze uitgangspunten zijn:

 • Klant en Gemboxx realiseren het doel met de door Gemboxx voorgestelde aanpak en realiseren zich dat succes bepaald wordt door de mate waarin het projectteam en de stakeholders met elkaar samenwerken om het gewenste doel te behalen;
 • De Klant en Gemboxx organiseren als eerste stap een soort van kennismakingsbijeenkomst en 'intake' teneinde de start van de pilot voor te bereiden en waarin de partijen zich committeren aan de aanpak zoals in deze bijlage is beschreven;
 • De reeds bestaande processen in de Gemboxx vormen de basis voor de eerstvolgende applicatie, deze processen zijn snel aanpasbaar;
 • Na oplevering aan de Klant, voor wie de applicatie gerealiseerd wordt, kan de applicatie ter beschikking gesteld worden aan een volgende Klant, waarbij Gemboxx garandeert dat een voor de volgende Klant gerealiseerde aanpassing geen gevolgen heeft voor de Klant als eerste opdrachtgever;
 • De Klant benoemt een Product-owner en een eindgebruiker;
 • Gemboxx benoemt een Scrummaster en het gewenste aantal ontwikkelaars, de ontwikkelaars worden in alle opzichten aangestuurd door de Scrummaster en de Scrummaster alleen;
 • Gemboxx benoemt een Integratiespecialist, deze specialist wordt in alle opzichten aangestuurd door de Scrummaster en de Scrummaster alleen;
 • Gemboxx benoemt een contract-verantwoordelijke, de contract-verantwoordelijke is het eerste escalatieniveau voor de Klant, ook de Klant benoemt een contract-verantwoordelijke;
 • De Product-owner stelt de Product-backlog op en wordt daarbij gecoached door de Scrummaster;
 • Gemboxx stelt direct na het bevriezen van de Product-backlog een architectuur-, proces- en objectmodel op waarmee richting wordt gegeven aan het project en proces;
 • Product-owner prioriteert de Product-backlog door de items in volgorde van 1-n te zetten, elk cijfer wordt één (1) keer gebruikt om de volgorde en plaats op de backlog aan te geven;
 • De specificaties van de te realiseren applicatie worden vastgelegd in een Product-backlog op een actiebord op actiebord.nl;
 • Product-owner krijgt toegang tot dit actiebord;
 • Gemboxx kan procesverbeteringen aan de Product-owner voorstellen;
 • Het project wordt door Gemboxx uitgevoerd in Sprints van 1 week, de Product-owner van de Klant participeert wekelijks (omstreeks 2 uur) in de Sprintreview;
 • Dagelijks is er een kort overleg tussen Product-owner en Scrummaster;
 • Er wordt ontwikkeld door ontwikkelaars onder aansturing van Gemboxx op het platform van Gemboxx en op een locatie van Gemboxx, de wekelijkse Sprintreview vindt om de week plaats op locatie van Gemboxx of de Klant;
 • Het ontwikkelteam schat de omvang van het werk en bepaalt in overleg met Scrummaster en Product-owner de inhoud van de Sprint;
 • Bij het schatten van de omvang wordt rekening gehouden met eventueel door de Klant en Gemboxx geaccepteerde elders opgestelde schattingen;
 • In de Sprint planningsmeeting stelt het team samen met de Product-owner de Sprint-backlog vast;
 • De Product-owner werkt samen met het ontwikkelteam om de functionaliteit te expliciteren,
 • De Product-owner komt tot consensus met de lijnorganisatie over de te realiseren functionaliteit en bewaakt het realiteitsgehalte van de ambities voor de lopende Sprint.
 • Inzet van de Product-owner, is dagelijks minimaal 2 uur, 1 keer in de week 8 uur;
 • Op verzoek kunnen kleine aanpassingen real-time/on-line uitgevoerd worden, een dergelijk verzoek resulteert in het afvoeren van andere items op de Product- of Sprint-backlog;
 • De Eindgebruiker staat het team bij met het ophelderen van vragen over gewenste functionaliteit en met directe toetsing van de tussenresultaten. Inzet: dagelijks, minimaal 1 uur;
 • (Kost)prijs, doorlooptijd en omvang van het project wordt geschat in aantallen Sprints. De omvang van een Sprint in story points;
 • Elke Sprint wordt door de Product-owner voorlopig geaccepteerd, met vermelding van de nog te realiseren items op de Product-backlog, eventueel met een gewijzigde volgorde;
 • Oplevering geschiedt nadat alle vooraf overeengekomen items op de Product-backlog zijn gerealiseerd;
 • De oplevering betreft werkende software;
 • Als de Product-owner geteste software wenst dienen Product-owner en Scrummaster een gemeenschappelijk testproces overeen te komen;
 • Klant kan er voor kiezen eigen FTE ’s mee te laten helpen die, tegen een vergoeding, door Gemboxx opgeleid en begeleid worden, zij worden in alle opzichten aangestuurd door de Scrummaster;
 • Bugs in het platform worden zo snel mogelijk gemeld aan de leverancier van het platform (de firma Grexx uit Naarden) en conform leveringsvoorwaarden van Grexx hersteld;
 • De applicatie kan na oplevering in onderling overleg aangepast worden, dit gebeurt op basis van dezelfde uitgangspunten als het realiseren van de eerste formeel opgeleverde versie.