U bevindt zich hier:  > Gemeentelijke Regie Boxx

Gemeentelijke Regie Boxx

Gemboxx ontwikkelt voor en samen met de gemeente Woerden en Partners (privaat en publiek) de Inwonercloud.nl.
Het idee van de Inwonercloud is gebaseerd op het idee van Jeugdzorg 3.0.

Samen met Woerden, Partup en een aantal partners (zowel privaat als publiek) probeert Gemboxx dit idee te implementeren in combinatie met de VISD processen die op hun beurt gecombineerd worden met processen gebaseerd op wijk- en zaakgericht werken, maar ook met de gewenste bedrijfsvoering en -besturingsprocessen van de gemeente als verantwoordelijke voor Jeugdwet, particpatiewet en WMO.

Zo bezien proberen wij een integraal (regie)systeem te maken waarbij .......