Gemeentelijke Middelen en Compliancy Boxx

De gemeentelijke Middelen en Compliancy Boxx is een door Gemboxx en partners te ontwikkelen component waarmee we gemeenten denken te ondersteunen bij het uitvoeren van periodiek terugkerende financiële-, inkoop-, verantwoordings-, toezichts- en budgetteringtaken, alsmede bij de ondersteuning van fraudebestrijding.